Overige diensten

De Users Clubs hebben als doel ervoor te zorgen dat de wensen en noden van de gebruikers worden gehoord om zo BRIO4YOU te laten evolueren in functie van de reële noden. Elke gebruiker kan suggesties ter verbetering of aanpassing doorgeven per e-mail: uc.brio@portima.com of uc.brioplus@portima.com.

Elke nieuwe versie van BRIO4YOU bevat verbeteringen en aanpassingen op basis van aanvragen via de Users Clubs. Bovendien testen gebruikers van de Users Clubs ook steeds de nieuwe versies en formuleren hierover hun bemerkingen. 

De Users Clubs helpen ons dus om producten en diensten voor te stellen die zo optimaal mogelijk aansluiten op uw noden.

Meer info?

Contacteer de Infoline

  02 661 44 64
  infoline@portima.com