BRIO

Efficiënt schadebeheer

Indien u een schadegeval aanmaakt in BRIO, doorloopt u simpelweg een vragenlijst in functie van de schade. De bedoeling hiervan is om onmiddellijk alle noodzakelijke informatie te verzamelen zodat uw dossier zo volledig mogelijk is.

Uw klanten kunnen u ook zelf een schadeaangifte doorsturen via onze app MyBroker. De via MyBroker ontvangen gegevens worden automatisch geregistreerd in BRIO. U verlaagt aldus het risico op fouten én u wint tijd! 

Het is eveneens mogelijk een schadegeval aan te maken met meerdere schadedossiers. In het kader van een auto-ongeval kan er bijvoorbeeld één dossier geopend worden voor het contract BA auto en een tweede dossier bij een andere maatschappij voor de rechtsbijstand. 

Voor de afhandeling van de schadedossiers beschikt u bovendien over een praktisch overzicht van alle gerealiseerde betalingen en alle betalingen die nog in afwachting van uitvoering staan. Ook betalingen die niet door u moeten uitgevoerd worden, kan u hierin vermelden.