Onze 10 engagementen

U bent als makelaar de spilfiguur van onze business. Daarom proberen wij onze producten en diensten steeds beter af te stemmen op uw behoeften. Om deze intentie vaste vorm te geven hebben wij ze voor u uitgewerkt in 10 engagementen. Hieronder ontdekt u deze engagementen en hun concrete en meetbare objectieven.

Resultaten van onze engagementen

1. U kan ons eenvoudig en snel bereiken

Vous pouvez nous joindre facilement et rapidement

U kan het Brokers contact center van Portima op verschillende manieren contacteren als u vragen heeft over of problemen ondervindt met uw BRIO4YOU-pakket. 

Of u het Brokers Contact Center nu aanspreekt via telefoon, e-mail of fax, maakt niet uit. Alle oproepen worden elektronisch verwerkt en met dezelfde prioriteit behandeld.

Jaarlijkse doelstelling: 90% van de telefonische oproepen binnen 30 sec opnemen

3. U kan vertrouwen op onze dienstverlening

Wij garanderen u volledige en correcte antwoorden. Onze medewerkers worden goed opgeleid en krijgen aangepaste middelen om u zo goed mogelijk verder te helpen.

Eenmaal het probleem is weggewerkt, krijgt u van ons per e-mail een melding dat de interventie werd afgesloten, alsook de vraag om een kort evaluatieformulier in te vullen. Het gaat hier om een vragenlijstje dat ons een beeld moet geven van uw beoordeling van onze dienstverlening. 

Jaarlijkse doelstelling: 90% als gemiddelde tevredenheidsscore op onze enquêtes

5. U wint tijd met onze oplossingen

Het spreekt voor zich dat uw beheerspakket u in staat moet stellen om uw kantoor op administratief vlak goed te runnen. Met BRIO4YOU proberen we hier dan ook alles aan te doen. Een goed voorbeeld is de volledige integratie van AS/Web en BRIO. 

Zo kan u in één bewerking een nieuwe zaak of een bijvoegsel aanmaken en dit integreren in BRIO. Dit kan rechtstreeks in de module van de maatschappij gebeuren. Zodra uw aanvraag geaccepteerd is, volgt er een antwoordrecord. Die kan u dan opnieuw integreren en eventueel verwerken in uw boekhouding. Portima engageert zich om de normalisatieafspraken voor 100% te volgen en streeft daarbij naar een integratie door de makelaar van 100% van de antwoordrecords. 

Jaarlijkse doelstelling: 100% integratie van de antwoordrecords

7. Uw IT-omgeving is optimaal beveiligd

Werken met IT betekent onherroepelijk ook het risico lopen op aanvallen via het internet, op virussen of het ontvangen van ongevraagde e-mail.

Portima beschermt u hiertegen met een fire-, virus- en spamwall. Voor virussen doet een viruswall al het mogelijke om u te vrijwaren van onnodig tijdverlies of verlies van data. Als u dat wenst kan u uw IT ook nog extra beschermen via het pakket F-Secure. We engageren ons om alle middelen in te zetten om u voor 100% te beschermen tegen virussen.

Jaarlijkse doelstelling: 100% van de virussen tegenhouden

9. Uw klacht wordt efficiënt behandeld

Als klant heeft u te allen tijde de mogelijkheid om schriftelijk een klacht te melden aan Portima. Wanneer die klacht bij Portima binnenkomt, wordt deze dadelijk toegewezen aan een beheerder.

U krijgt vervolgens een bevestiging dat de klacht binnengekomen is en dat deze behandeld zal worden. De beheerder van de klacht zal u vervolgens binnen de 24 uur bellen om uit te leggen wat de volgende stappen zullen zijn die genomen zullen worden. 

Bedoeling is om de klacht zo snel mogelijk te verwerken en het probleem op te lossen. Als dit niet onmiddellijk lukt, dan neemt de beheerder van de klacht opnieuw contact met u op om het waarom van het uitstel te verklaren. Wordt de klacht afgesloten, dan krijgt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Portima engageert er zich toe om alle BRIO4YOU-klachten binnen twee weken te behandelen en de afspraken schriftelijk te bevestigingen. 

Jaarlijkse doelstelling: 100% met schriftelijke bevestiging binnen 2 weken

2. Uw vragen worden snel beantwoord

Vos questions sont traitées rapidement

Steeds proberen we om het door u aangekaarte probleem of vraag onmiddellijk op te lossen. Lukt dat niet, dan zoeken we verder naar een oplossing en komen we eventueel bij u langs. Zo willen wij bijdragen tot de vlotte werking van uw kantoor. In dat kader streven we ernaar om 80% van de vragen te beantwoorden én op te lossen binnen de 2 uur en 90% binnen de 4 uur.

Jaarlijkse doelstelling: 

a) 80% van uw vragen beantwoorden en oplossen binnen 2u 
b) 90% van uw vragen beantwoorden en oplossen binnen 4u

4. Onze producten en diensten zijn afgestemd op uw behoeften

Onze klanten hebben een belangrijke stem in het bepalen van onze strategie. Die stem weerklinkt in de Users Clubs BRIO en BRIOplus. Deze Users Clubs bundelen alle voorstellen van de gebruikers van de BRIO4YOU-paketten om problemen of tekortkomingen in het pakket op te lossen of om nieuwe toepassingen mogelijk te maken. 

Daartoe kunnen alle gebruikers van BRIOstartup, BRIOclassic en BRIO hun opmerkingen of voorstellen naar de mailbox van de Users Club BRIO (uc.brio@portima.com) sturen. De gebruikers van BRIOplus kunnen zich richten tot uc.brioplus@portima.com. Om de voorstellen die weerhouden worden ook daadwerkelijk te kunnen realiseren, krijgen de Users Clubs een aantal mandagen voor ontwikkeling toegewezen. Dat aantal komt neer op een tiende van de totale ontwikkelingstijd die nodig is voor een bepaalde release. 

Daarnaast houden de Users Clubs zich bezig met het testen van nieuwe releases en het formuleren van opmerkingen daaromtrent. Zo verhogen onze oplossingen in de eerste plaats de efficiëntie van uw kantoor. 

Jaarlijkse doelstelling: 90% producttevredenheid op onze jaarlijkse ICMA-enquête

6. Steeds zonder zorgen in de meest recente versie werken

Ons ASP-systeem (Application Service Provider) garandeert u dat u steeds over de meest recente versie van uw BRIO4YOU-pakket beschikt. U hoeft dus zelf niet in te staan voor updates of upgrades. Bovendien wordt alles gecentraliseerd bij Portima.

Jaarlijkse doelstelling: 100% in de meest recente versie werken

8. Beschikbaarheid van BRIO4YOU 7/7 – 24/24

Voor u is het cruciaal dat u de klok rond een beroep kan doen op uw beheerssoftware. Portima heeft in dat kader een partnership gesloten met Atos voor de hosting van de producten uit het BRIO4YOU-gamma en van de gegevens die worden gegenereerd bij het gebruik van het beheerpakket.

Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen uren van hoge beschikbaarheid (op werkdagen van 7u tot 22u, op zaterdag van 8u tot 16u) enerzijds en daluren (alle overige uren) anderzijds. 

Portima en Atos streven naar een maximale beschikbaarheid van de BRIO4YOU-producten voor de makelaar. Eventuele onderhoudswerkzaamheden gebeuren dan ook steeds tijdens de daluren. Garanties hieromtrent worden overigens steeds contractueel vastgelegd met onze klanten-makelaars. Onze ambitie is een beschikbaarheid van 99,60%. 

Jaarlijkse doelstelling: 99,60% beschikbaarheid van BRIO4YOU

10. Persoonlijk engagement van onze Afgevaardigd Bestuurder

Jan Peeters

Jan Peeters, de afgevaardigd bestuurder van Portima, vormt persoonlijk het sluitstuk van de 10 engagementen. Hij waakt erover dat zijn medewerkers er alles aan doen om de gestelde objectieven te bereiken. Heeft u niettemin een probleem met de concrete invulling van een engagement, dan kan u hem daarover steeds persoonlijk aanspreken. U hoeft enkel een mailtje te sturen naar CEO.engagement@portima.com.